Halden – Grålum – Sykehuset Østfold Kalnes

Flex Halden - Grålum - Sykehuset Østfold Kalnes

Flex Halden - Grålum - Sykehuset Østfold Kalnes
Mandag til fredag
Halden kl 2050
Svinesundsparken
Høkkl 2110
E6
Lekevoll
Grålum
Sykehuset Østfold Kalneskl 2130

Fra Halden sentrum til Svinesundsparken henter Flexx på bussholdeplass. Mellom Svinesundsparken og Høk henter Flexx på hjemadresse inntil 2 km fra gamle E6.

Flexx kjører E6 fra Høk til Lekevollkrysset og videre via Grålum til Sykehuset Østfold Kalnes.

Det er ingen avstigning før Grålum.

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportøren.
Mandag til fredag
Sykehuset Østfold Kalneskl 2230
Grålum
Lekevoll
E6
Høkkl 2250
Svinesundsparken
Halden kl 2310

Fra Sykehuset Østfold Kalnes til Lekevollkrysset henter Flexx på bussholdeplass. Flexx kjører E6 fra Lekevollkrysset til Høk.

Mellom Høk og Svinesundsparken kjøres alle hjem på døren inntil 2 km fra gamle E6. Fra Svinesundsparken til Halden stopper Flexx på bussholdeplass.

Det er ingen avstigning før Høk.

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportøren.